La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya dóna suport a la #SardanaUnesco!

Us deixem amb el vídeo de la Comissió de Cultura del Parlament que el passat dimecres 4 de desembre de 2019 va votar a favor de la Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que ha estat numerada amb l’expedient Núm. 250-00973/12.

La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya dóna suport a la #SardanaUnesco!

La Comissió de Cultura del Parlament, amb La Sardana, Patrimoni de la Humanitat!

Ahir dimecres 4 de desembre de 2019, la Comissió de Cultura del Parlament va votar a favor de la Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, que ha estat numerada amb l’expedient Núm. 250-00973/12.

La presentació va ser a càrrec dels Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el dia 01.10.2019. Així, ahir dimecres 4 de desembre el Parlament de Catalunya resol el següent:

1. Insta el Govern de la Generalitat a seguir fent els treballs i els tràmits necessaris davant del Govern de l’Estat per a incloure decididament la Sardana en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

2. Dóna suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

ressolució parlament